Havadis16.com - 14 Aralık 2018, Cuma

ÇOCUKLARIN İHMAL VE İSTİSMARI

19 Ocak 2016
ÇOCUKLARIN İHMAL VE İSTİSMARI için yorumlar kapalı
ÇOCUKLARIN İHMAL VE İSTİSMARI

Bursa Barosu, Osmangazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Osmangazi İlçesine bağlı okullarda görev yapan rehber öğretmenlerine ‘Çocukların İhmal ve İstismardan Korunmasında Hukuk’ konulu seminerler düzenledi. Anadolu Kız Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerler Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nevin Canbaz tarafından verildi. Beş gün süren seminerde; çocuğun istismardan korunması, bildirim yükümlülüğü, Türk Ceza Kanunu’nda fiziksel istismar, Türk Ceza Kanunu’nda çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki, Türk Ceza Kanunu açısından suça yardım etme, Ceza Hukuku’nda çocuğun korunması, Türk Medeni Kanunu ve Aile Mahkemeleri Kanunu konularına yer verildi.

Çocukların ihmal ve istismardan korunmasındaki hukuksal süreci rehber öğretmenlere anlatan Av. Nevin Canbaz, işlenen suçlar karşısında yasalar gereği verilebilecek cezai işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çocukların şikayet mekanizmasından habersiz olduğunu söyleyen Av. Canbaz, neyin suç olup olmadığı konusunda çocukların yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu nedenle kendilerini koruyan yasaları bilmediklerini söyledi.

Rehber öğretmenlere özellikle cinsel istismar konularında karşılaştıkları olayları kolluk kuvvetlerine şikayet etmeleri gerektiğini de vurgulayan Canbaz, “Suçu işleyen kadar, işlenen suç karşısında sessiz ya da tedbirsiz kalan da ceza alır. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşın altında olan herkes çocuk sayılmaktadır. Çocuk Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu ise daha erken yaşta reşit olsalar dahi 18 yaşını doldurmamış kişiyi çocuk olarak kabul eder. Yasalara göre hepimizin suçu bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Okulda yanınıza gelen bir öğrenci kendisine yönelik işlenen bir istismar veyahut suç teşkil eden bir durum yaşadığını anlatırsa sizin bu suçu bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. İşlenmekte olan suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dedi.

On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar ve buna bağlı suç olduğunu belirten Av. Nevin Canbaz, “Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları ile sivil toplum kuruşları korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.