Havadis16.com - 25 Mayıs 2018, Cuma

Demokratikleşme paketinde neler var?

13 Eylül 2013
Demokratikleşme paketinde neler var? için yorumlar kapalı
Demokratikleşme paketinde neler var?

Demokratikleşme paketine bugün son şekline verilmesi bekleniyor. Demokrasi standartlarını yükseltmeyi hedefleyen paket, çözüm sürecinde de kritik eşik olarak görülüyor

Çözüm sürecinde kritik bir eşik olarak görülen, KCK tutuklu ve hükümlülerini ilgilendiren terör yasası, kamuda başörtüsü ve seçim barajı gibi konuları düzenleyecek demokratikleşme paketi son şeklini almak üzere…

Demokratikleşme paketinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Demokratikleşme Paketini Değerlendirme Toplantısı’nda son şeklini alması bekleniyor.

Başbakan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak komisyonun gündeminde ‘ana dilde eğitim’ düzenlemesi de olacak. Bütün boyutlarıyla ele alınacak düzenlemeye demokratikleşme paketinde yer verilip verilmeyeceği karara bağlanacak.

Çözüm sürecinin hızlandırılması ve demokrasi standartlarının yükseltilmesini hedefleyen demokratikleşme paketinde, ‘anadilde eğitim’le ilgili düzenlemenin de yer aldığı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan Türkmenistan gezisi dönüşünde yaptığı açıklamada, anadilde eğitimin pakette yer almayacağını belirtmişti. Erdoğan, ‘Anadilde eğitim pakette yer alıyor mu?’ şeklindeki soruya, ‘Hayır yok. Özel okullarda da yok. O konu bizim için şu anda ele alınacak durum değil. Yapılan benzetmeler de doğru benzetmeler değil. Ne neyi getirir, götürür kimse düşünmüyor. Biz düşünmeye mecburuz. Biz, ülkemizi bölecek konular üzerinde AK Parti olarak adım atamayız. Zamanlama birçok konuda çok önemli. Zamanlamayı iyi yapmazsanız güzelim ülkemize yazık edersiniz. Biz zaten okullarda anadili öğrenme imkanı sağladık. Ama anadil ile eğitimin önünü açarsanız resmi dili zedelersiniz’ diye yanıt vermişti.

Başbakan’ın bu yanıtı üzerine anadilde eğitimin pakette yer almayacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, anadilde eğitimin pakette yer aldığı ancak henüz üzerinde tartışma yapılmadığı öğrenildi. Başta Kürtçe olmak üzere özel okullarda ana dilde eğitimin önünü açan düzenlemenin, alternatif önerilerden oluştuğu öğrenildi. Bugün yapılacak toplantıda anadilde eğitim konusunun paketten çıkarılıp çıkarılmayacağı netleşecek.

 

Yerel yönetimler de gündemde

 

Bugünkü toplantıda, ‘anadilde eğitim’ ve ‘yerel yönetimler şartına konulan şerhin kaldırılması’ hükümlerinin ele alınacağı ifade edildi. Çarşamba günü komisyon üyelerinin de katılımıyla yapılan toplantıda pakete son şeklinin verilmediği, ancak nihai kararın bugünkü AKP MKYK’sının ardından Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılacak ‘çözüm zirvesi’nde belirleneceği belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan çözüm paketi üzerinde yapılan çalışmalarda ise önemli ilerlemeler sağlandı.

Yeni Şafak‘ın haberine göre, ‘Kamuda başörtüsü’, ‘nefret suçlarıyla ilgili düzenleme’ ile ‘Terörle Mücadele Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen, örgütlü eylemlerle ilgili mükerrer düzenlemenin tek maddeye indirilmesi ve seçim barajıyla ilgili düzenlemenin görüşülerek kabul edildiği öğrenildi.

 

Seçimlerde sistem dar bölge olacak

 

Çözüm paketinde Seçim Yasası’yla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Yüzde 10 seçim barajı korunurken, ‘Daraltılmış Bölge Sistemi’ne geçiliyor. Böylece seçim bölgeleri büyüklüklerine göre 2-4-6 milletvekiline bölünecek. Daraltılmış sisteme geçildiği taktirde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirler çok sayıda seçim çevresine bölünecek. Öte yandan paketin hazırlanması aşamasında üzerinde tartışılan yüzde 10 barajı ise Başbakan Erdoğan’ın kesin tavrı nedeniyle korunuyor.

 

Mükerrerler tek maddeye indiriliyor

 

Hükümet, özellikle KCK tutuklularını ve hükümlülerini ilgilendiren, ‘mükerrer suçlar’ı tek bir yasa hükmüne bağlayan düzenleme de getirecek. Katıldığı eylemden dolayı hem Türk Ceza Yasası, Terörle Mücadele Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndan dolayı birden fazla cezaya çarptırılanlarla ilgili yeni hükümler getiriliyor. Böylece eyleme katılan bir kişinin suça iştiraki nispetinde yargılanması esas alınıyor. Eylemlere katılan kişiler, örgüt üyeliği, örgüt liderliği, örgüte yardım ve yataklık gibi 6-7 ayrı maddeden cezaya çarptırılıyordu. Yapılacak değişiklikle bir eylemden yargılanan kişinin bir suçtan üç ayrı cezaya çarptırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

 

Nefret suçuna çağdaş düzenleme

 

Çözüm paketinde yer alan ‘nefret suçları’ ile ilgili düzenlemeler de görüşülerek kabul edildi. Bu düzenlemeyle ırk, etnik kimlik, milliyet, din, dil, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel engellilik gibi belirli özellikleri nedeniyle işlenen suçlar hedef alınıyor. Buna göre Türk Ceza Yasası’nın 6. Maddesi’ne ek yapılacak. Bunun yanında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik sözleşmesine konulan şerhin kaldırılması da planlanıyor. Türkiye, sözkonusu sözleşmenin 11, 10, 98, 7, 6 ve 4. maddelerinin çeşitli hükümlerine şerh koymuştu.

 

Kamuda başörtüsü yasağı son buluyor

 

Türkiye’nin demokratikleşme standartlarını yükseltmesi hedeflenen çözüm paketinde, ‘Kamuda Başörtüsü’ yasağını kaldıran düzenlemenin de yer aldığı öğrenildi. 12 Eylül darbesi döneminde 12.7.1982 tarihinde Kenan Evren imzasıyla yayınlanan genelge ile başörtüsüyle ilgili yasak getirilmişti. Çözüm paketinde 12 Eylül döneminde çıkarılan yasakçı genelgenin kaldırılmasıyla birlikte Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne de yeniden çekidüzen verilmesi planlanıyor.

T24

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.