Havadis16.com - 12 Aralık 2018, Çarşamba

POSTACILAR ZORDA

6 Ocak 2016
POSTACILAR ZORDA için yorumlar kapalı
POSTACILAR ZORDA

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Bursa Şubesi, Bursa PTT Baş Müdürlüğü önünde düzenlediği eylemle postacıların pek çok kalemde artan iş yüküne ve eşitsizliğe tepki gösterdi.   Bursa’da postacıların son yıllarda artan iş yüküne ve eşitsizliğe sessiz kalmayan Birlik Haber-Sen Bursa Şubesi, Beşevler’deki Bursa PTT Baş Müdürlüğü önünde eylem düzenledi. Sendika üyeleri ve postane çalışanları ellerindeki ‘Düşürülen 30 norm kadroyu geri istiyoruz’, ‘Dağıtımda artırılan 65 kadro doldurulmalıdır’, ‘Zamanında izin kullanmak istiyoruz’ dövizlerle eyleme destek oldu.

Eylemde basın açıklaması yapan Birlik Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Sabri Uğur, PTT’nin yürüttüğü hizmetlerin önemli bir kısmının fiziki iş gücüne bağlı olarak yapıldığını belirterek, “Şu an itibariyle bu hizmetlerin yürütülmesinde 5 çeşit personel tipi bulunmaktadır. Bunlar arasında hem ücret çeşitliliği ve eşitsizliği, hem de işlerin yürütülmesinde uygulamadan kaynaklı farklılıklar vardır. Gelinen nokta itibariyle PTT’nin asli işleri olan dağıtım hizmetleri kadrolu personel ile değil; neredeyse yarı yarıya taşeron personel ile yürütülmektedir. Taşeron personel ise uygulamadan kaynaklı olarak tebligat yapamaz, araba kullanamaz ve sorumluluk alamaz durumdadır. Böylelikle asıl iş olan dağıtım hizmetlerinin önemli bir kısmı kadrolu personelin sırtına kalmıştır. Birçoğu yasak olmasına rağmen işleri evine götürerek meşruat yazmaktadır. Mevcut kadrolar, doğum izini, raporlu olanlar ile birlikte dolu gözükmekte. Kadrolu dağıtıcı sayısı yarı yarıya düşmüş ve işler yapılamaz hale gelmiştir” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YASASI”

Büyükşehir yasası ile postacıların işlerinin daha da zorlaştığına dikkat çeken Başkan Sabri Uğur, “Bütün şehir yasası kapsamında beldeler, hatta köyler kapı kapı dağıtım istediğinden, işler daha da zorlaşmıştır. Merkez ilçelerde cihetler birleştirilmesi ile Bu sayede dağıtım alanımız katlanarak artmıştır. Öyle ki bugün Kemalpaşa’da sabah 08.00’da dağıtıma çıkan ve 110 köye giden bir köy dağıtıcısı, akşam 20.00’da eve dönebilmektedir. Dağ ilçeleri olan Harmancık ve Büyükorhan’ın 80 köyüne ise sadece 1 İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) köy dağıtıcısı yetişmeye çalışmaktadır. Bu yetişme telaşında dağıtıcılar, pek çok zorlukla karşı karşıya kalmalarının yanında meşruatları tam veremediklerinden de mahkemelik durumdadır” diye konuştu. Bütün bunlara çözüm olarak sendikalarının gayretleri ile iş yerlerinde cihet çalışması yapıldığını ve Bursa genelinde 65 kadro arttırıldığını da dile getiren Uğur, “Ancak Genel müdürlüğümüzce henüz onaylanmamış ve alınan bilgiye göre indekte beklediği bildirilmektedir. Şu an itibariyle onaylansa bile ne zaman ilana çıkılıp, kadroların doldurulacağı bilinmemektedir” şeklinde konuştu.

DAĞITIM FİZİKİ YAPILAN BİR HİZMET” 

Personelden tasarruf edilerek şirketin kara geçirilmeye çalışılması doğru bir politika olmadığını da hatırlatan Sabri Uğur, “Dağıtım hizmeti fiziken yapılan bir hizmet olup, personelden tasarruf etme kabul edilemez” dedi. Merkez ve şubelerde gişe hizmetlerinde hiçbir gerekçe olmadan Bursa genelinde yaklaşık 30 norm kadro düşürüldüğünü ifade eden Uğur, “Bursa’da zaten personel eksikliği varken üstüne normların düşürülmesi şaşkınlıkla karşılanmıştır” diye konuştu. Kuruma yeni gelen ve iş tatmini bulamayan İHS’li personellerin buldukları ilk fırsatta kurumdan ayrıldığını da belirten Uğur, “birçoğu da ayrılmak için KPS’ye hazırlanmaktadır. Son zamanlarda kurumdan ayrılan personel sayısı oldukça artmıştır. Giden personelin yeri ve işi bir diğer kişinin üzerine kalmaktadır” şeklinde konuştu.

YILBAŞI BİLET SATIŞI PTT’DE”

Her yılın Aralık ayının postacıların kabusu haline geldiğini vurgulayan Sabri Uğur, “Aralık ayı adeta bir kâbus gibi personelin üzerine çöken ve moralini alt üst eden Yılbaşı Bilet satışları artık dayanılmaz olmuştur. Hizmet almaya gelen bir müşteriye bilet satışı yapmaya çalışmak artık çığırından çıkmıştır. İlişkileri laçkalaştırmış ve kurum itibarını sarsma noktasına gelinmiştir” diyerek, şöyle devam etti: “Müşteriler içinde kişiyi bilet almaya ikna etmeye çalışmak gayrı ciddi durumlar ortaya çıkarmıştır. Kimi müşteri personele işini yap diyerek küfür etmeye, kimi müşteri ise işi bayan personelin telefon numarasını istemelerine kadar vardırmıştır.”

PTT BANK”

Gelişen ve teknolojik imkânlara ayak uyduran PTT’nin ATM sistemini kurmalarına rağmen bu işlemleri yürütecek norm kadroların ihdas edilmediğini söyleyen Uğur, “Yine işler ‘’idare et, personel yok’’ şeklinde yapılmaya çalışılmış, tek personele hem şoförlük yaptırılmış, hem de ATM hizmetleri yaptırılmaya çalışılmıştır. Bu işlem çoğu işyerlerinde böyledir. Mademki PTTBank olduk, bu işler bankalarda nasıl yürütülüyorsa öyle olmalıdır” dedi.

“ACİLEN SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

PTT yönetiminin iç müşteri memnuniyetini sağlamak, karlılık ve verimliliği arttırmak istiyorsa mevcut durumu iyi analiz etmesinin ve acilen sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini işaret eden Sabri Uğur, “Bize göre bu çözümler; Cihet çalışması sonrası herkesin birlikte kabul ettiği dağıtımda arttırılan 65 kadro İHS’li personel ile acilen doldurulmalıdır. Dağıtımda motorlarımız yarış motorları değil; scooter tipi motorlar olmalıdır. Lastikleri ise kış şartlarına uygun hale getirilerek değiştirilmeli ve kazalar önlenmelidir. Dağıtımda geçen zaman ve iş gücü kaybını önlemek için Gençosman PTT binamız, bir an önce yapılarak Osmangazi ve Nilüfer Dağıtım Birimleri müstakil hale getirilmelidir. Bursa genelinde gişelerde düşürülen 30 norm kadro iade edilerek daha da arttırılmalı ve doldurulmalıdır. Tek personel çalışan şube kalmamalı, şubeler birleştirilerek şeflikler oluşturulmalıdır. Şubeler can ve mal güvenliğine karşı, kış sezonunda 16.30’da kapatılmalıdır. İHS’li personelin kurumdan ayrılışını durdurmak ve kurum aidiyetini sağlamak için performans kriterleri aşağı yönlü revize edilmelidir. Performans alan ya da alamayan (bunlar ATM görevlisi, tekniker, şoförlük yapan, iş hacmi düşük olan taşra personeli gibi) personel arasındaki eşitliği sağlamak için seyyanen temel performans ücreti verilmeli ve iş barışı sağlanmalıdır. Performans uygulamasını özendirici hale getirmek için işlem barajı düşürülmelidir. Yılın Aralık ayında yöneticisinden en alt kademedeki çalışana kadar bütün personelin moral ve motivasyonunu düşüren ve gergin hale getiren Milli Piyango Bilet satışına kesinlikle son verilmelidir. Çünkü zor şartlarda satılan bilet adetlerin her yıl hedefleri de büyümekte ve son durağı bilinmemektedir. ATM işlemlerinin yapılması için Başmüdürlük bünyesinde mobil bir ekip kurulmalı, şoförlüğü ve ikmal işlemleri de bu ekip tarafından yapılmalıdır. Gişe personeli, memura şoförlük yaptırılmamalı; kiralanan filo araçları şoförlü olmalıdır. Dört yıllık fakülte mezunu 399 sayılı kadro ile çalışan kadrolu dağıtıcı arkadaşlarımızın statüleri korunarak, memur olabilmelerinin önü açılmalıdır” diyerek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “PTT bizim ekmek kapımız ve devletimizin 175 yıllık köklü kuruluşudur. Bütün personel burada kendine gelecek görmeli, kariyer planı yapabilmeli ve kurum aidiyeti ile birlikte PTT’miz ve geleceğimiz için çalışabilmelidir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.