Havadis16.com - 16 Ocak 2019, Çarşamba

THK’a şok!

26 Eylül 2013
THK’a şok! için yorumlar kapalı
THK’a şok!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan değişiklik yayınlandı.Kurban derisi toplama, fitre ve zekat zarfı dağıtarak yardım toplama konusunda Türk Hava Kurumu’na tanınan tüm yetki düzenlemeler yönetmelikten çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik şöyle:
“MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 3 – Bu Yönetmelik 2860 sayılı Yardım plama Kanununun 30 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kurul” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün başlığı ile 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri başlıkları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür”.
ANKARA

THK’a şok! Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.