Havadis16.com - 12 Aralık 2018, Çarşamba

TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükte

12 Nisan 2014
TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükte için yorumlar kapalı
TSK Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği yürürlükte
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Askeri hakimler hariç, subaylar ve astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri kapsayacak yönetmeliğe göre, bu kişiler hakkında Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında birer yüksek disiplin kurulu teşkil edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanı başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Genelkurmay Personel Başkanı ve Genelkurmay Adli Müşavirinden oluşacak.

Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurullarında ise ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı başkanlığında Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Harekat Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Tayin Dairesi Başkanı, Adli Müşavir veya Hukuk Müşaviri ile kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili Şube Müdürü yer alacak.

General ve amirallere, Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri ise mensup oldukları kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası ile ilgili karar verecek.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler; aşırı borçlanma ve borçlarını ödeyememek, ahlaki zayıflık, hizmete engel davranışlarda bulunmak, gizli bilgileri açıklamak, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, uzun süreli firar etmek, disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek, iffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak şeklinde sıralandı.

En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde, on sekiz disiplin cezası puanı almış olan veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası alan, en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde, otuz beş disiplin cezası puanı almış olan veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası alan subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmalar hakkında ayırma cezası uygulanacak.

Genelkurmay başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre, hakkında Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası verilmesine kanaat getirdiği personele ilişkin soruşturma dosyası yetkili komutanlığa gönderilecek.

Yetkili komutanlığın personel başkanlığınca hazırlanan yüksek disiplin kurulu dosyası, Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen soruşturma dosyasının personel başkanlığına ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde kurulda görüşülecek. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilecek.

Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemeyecek.

Yönetmelik kapsamında ayırma cezası gerektiren disiplinsizliğin oluştuğunun şüpheye mahal vermeyecek bilgi ve belgelerle tespit edilmesi durumunda; personelin o ana kadar olumlu mesleki ve disiplin safahatının bulunması, disiplinsizliği oluşturan eylem ya da durumla ilgili olarak ceza kanunlarına göre mahkum olması ya da olmaması personel hakkında Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası verilmesine engel teşkil etmeyecek.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesine iptal davası açılabilecek.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.